Hos organisationen Verdens Skove gør de en forskel for regnskoven

By:

Verdens skove, både regnskove og anden form for skov, har stor indflydelse på jordens miljø og klima. Men mange steder ryddes regnskoven desværre. Dette både grundet tømmerhugst, men også via afbrænding, der foretages af nytilkomne skovbønder. Når der fældes træer i skoven frigives kulstof ud i atmosfæren, i form af CO2. Dette frigives både ved fældningen og brændingen. Når der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, og isen på nord- og sydpolen smelter. Dette giver oversvømmelser nogle steder og tørke andre steder. Ca. 10-15 % af de drivhusgasser der skaber globale klimaforandringer, udledes som følge af skovrydning.

Derfor er det vigtigt at bevare klodens regnskov og andre skove. Hos organisationen Verdens Skove arbejder de for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove. Verdens Skove arbejder for a skabe handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove. Dette blandt andet via kampagner og lokale projekter i regnskoven og i den danske natur. Du kan støtte Verdens Skove på flere måder. Du kan både blive medlem, du kan donere et enkeltbeløb eller du kan købe et regnskovscertifikat. Uanset hvilken form for støtte du vælger, sikrer organisationen, at den bliver brugt, dér hvor den har størst effekt. Læs mere om dine muligheder via verdensskove.org.

Posted in: Regnskoven