Mere end halvdelen af jordens plante- og dyrearter findes i verdens regnskove, hvilket estimeres at være mere end 1.000.000 dyre- og insektarter og ca. 90.000 plantearter. Hvert år opdages nye arter, og alene på øen Borneo, blev der på en periode på 3 år opdaget 126 nye dyre- og insektarter. Selvom at disse regnskovsområder er så eksotiske og spændende, så fælder vi hvert år enorme mængder af skoven træer. Ja faktisk vurderes det, at der forsvinder mere end 3 gange ...

Foreningen Verdens Skove støtter arbejdet med bevarelse af skove over hele kloden. Såvel eksotiske skovområder som regnskove, jungler, mangroveskove som de danske bøgeskove og de svenske nåleskove får opmærksomhed hos foreningen. Træer er vores vigtigste kilde til ilt, og mange værdifulde planter findes dybt i regnskoven - planter, som kan indeholde nøglen til helbredelse af mange af de sygdomme, vi mennesker lider af. For eksempel menes løsningen på kræftens gåde stadig at gemme sig i den uudforskede regnskov. Det er ...

Regnskoven er blandt vores mest eksotiske steder på jordkloden, og det er i disse skovområder, at vi finder mere end halvdelen af jordens dyre- og plantearter, og flere nye arter opdages hvert år. Alene på øen Borneo, blev der opdaget 123 nye dyre- og plantearter på en 3-årig periode. Det estimeres at over 1.000.000 forskellige dyre- og insektarter og 90.000 plantearter lever i regnskoven. Foruden alle de nye arter som opdages hvert år, er skoven også hjemsted for mere ...

Verdens skove, både regnskove og anden form for skov, har stor indflydelse på jordens miljø og klima. Men mange steder ryddes regnskoven desværre. Dette både grundet tømmerhugst, men også via afbrænding, der foretages af nytilkomne skovbønder. Når der fældes træer i skoven frigives kulstof ud i atmosfæren, i form af CO2. Dette frigives både ved fældningen og brændingen. Når der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, og isen på nord- ...

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder på jordkloden, og det er her at vi finder over halvdelen af verdens plante- og dyrearter. Hvert år opdages der nye plante- og dyrearter, og alene på den Østasiatiske ø Borneo blev der på 3 år opdaget hele 123 nye dyrearter. På trods af, at disse regnskovsområder er så naturskønne, så fælder vi store mængder af regnskov hvert år. Vi fælder hvad der svarer til ca. 3 gange Danmarks areal regnskov om året, ...